Om Vekst Ålesund

Tilrettelagte arbeidsplasser.

Formål og forretningsidé

Formålet med bedriften er å skape varig tilrettelagte arbeidsplasser til personer som ikke kan få seg arbeid på det ordinære arbeidsmarked.

Verdiskapningen i bedriften er:

Salg av velferdstjenester til NAV og kommune.

Salg av varer og tjenester til næringslivet, det offentlige og private innenfor områder som passer vår arbeidskraft.

Vi skal ha konkurransedyktige priser og tilby god kvalitet og god logistikk gjennom nærhet til markedet.

Formål og forretningsidé

Formålet med bedriften er å skape varig tilrettelagte arbeidsplasser til personer som ikke kan få seg arbeid på det ordinære arbeidsmarked.

Verdiskapningen i bedriften er:

Salg av velferdstjenester til NAV og kommune.

Salg av varer og tjenester til næringslivet, det offentlige og private innenfor områder som passer vår arbeidskraft.

Vi skal ha konkurransedyktige priser og tilby god kvalitet og god logistikk gjennom nærhet til markedet.

Visjon

Vi skal være en attraktiv leverandør av VTA tiltaksplasser i Ålesund – utvikle mennesker og skape verdier. Vi vektlegger verdier som stabilitet, trygghet, trivsel og sosial tilhørighet i et verdiskapende arbeidsmiljø som er relatert til det ordinære yrkesliv.

I Vekst Ålesund skal arbeidstaker være i fokus, vi skal bidra til personlig vekst og utvikling slik at den enkelte kan oppleve økt livskvalitet gjennom sitt arbeidsforhold i bedriften.
Vi skal skape en bærekraftig arbeidsplass, til nytte for vår eier, Ålesund kommune, og samfunnet ellers, Vi skal produsere kvalitetstjenester som samfunnet har bruk for og forvalte våre ressurser på en tilfredsstillende måte.

Vekst Ålesund skal være et godt sted å være og et godt sted å lære for alle ansatte.

Verdier, etiske retningslinjer og samfunnsansvar

Vårt ansvar er å gi mennesker mulighet til vekst og utvikling gjennom arbeid, ha individfokus og tenke helhetlige løsninger, og være med å bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
Vi skal være bevisst vårt samfunnsansvar, ligge i forkant og være modige på å finne nye løsninger som viser at selskapet ser på seg selv som en viktig brikke i et samfunn som trenger forbedringer. Dette ønsker vi å formidle gjennom vår kvalitetspolitikk, våre nedfelte verdier og etiske retningslinjer.

Kvalitetspolitikk

Vekst Ålesund skal være en attraktiv samarbeidspartner for NAV, kommune og næringslivet i regionen. For å oppnå dette må vi betjene NAV med utgangspunkt i regelverk, kravspesifikasjoner, samarbeidsavtale, levere kvalitetsgodkjente tjenester og forplikte oss til kontinuerlig forbedring. Overfor kommunen og næringslivet må vi levere konkurransedyktige varer og tjenester og konkurrere på forretningsmessige vilkår og oppfylle de krav som kommune og næringsliv setter til oss.

Vekst Ålesund skal skape verdier gjennom produksjon av varer og tjenester.
Dette fordrer at våre kunder opplever oss som profesjonelle og redelige samarbeidspartnere.

  • Våre tjenester og leveranser tilfredsstiller deres behov.
  • Vår eiers interesser ivaretas gjennom god økonomistyring som gir mulighet for videreutvikling av våre tjenester og produksjonsområder.
  • Alle krav fra myndigheter må oppfylles.
  • Selskapet bidrar positivt til utvikling av samfunnet gjennom å legge forholdene til rette for den enkeltes utvikling gjennom arbeid.

Utvikling av kvalitetsmål kan gjøres ved at:

  • Vi har fokus på kundens behov, vi er tilgjengelige, legger vekt på et positivt arbeidsmiljø.
  • Legger til rette for gode interne systemer som sikrer rett levering til avtalt tid og etablerer interne rutiner og systemer for kontinuerlig forbedring og påser at ansatte etterlever kravene bedriften har i sine prosedyrer.

Dette måles gjennom kundetilfredshet, medarbeidersamtaler, brukerundersøkelser og kompetansebevis for VTA. Evaluerer måloppnåelse og kompetanseheving for de ansatte.

Kvalitetssikring og forbedring av våre tjenester til NAV

Gjennom kvalitetsstyringssystemer og sertifisering har vi forpliktet oss til kontinuerlig forbedring av våre tjenester til NAV. Bedriften er formellt fra 9.2.2017 NS-EN ISO 9001: 2015 sertifisert for produksjon/leveranse av følgende produkt og tjeneste:

«Tilrettelegging, kvalifisering og utvikling av personer med nedsatt arbeidsevne og som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Leveranse av varer og tjenester til det offentlige, næringsliv og private markedet.»

Vi har ny adresse!

Vi har flyttet til Blindheim!

Jomarka 2, 6012 Ålesund.

Stengt for innlevering av privattøy til august 2022.

Kontakt oss på telefon 480 35 404