Søknad om VTA-plass

Hvordan søker du om å få en VTA-plass på Vekst Ålesund?

Hvem tilbys VTA?

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilbys til personer som av ulike årsaker ikke kan ta seg arbeid i det ordinære arbeidsliv, og som ønsker å komme seg ut i arbeid og aktivitet, benytte sin arbeidsevne og være en del av et arbeidsfellesskap i stedet for å passiviseres på trygd. Alle som jobber hos oss er med på å utforme sin egen arbeidsdag.

Søk hos NAV

Den som søker seg inn i VTA tiltaket må ha uførepensjon, eller venter å få det i nærmeste fremtid. Søknad skal sendes til ditt lokale NAV-kontor. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Mer informasjon finner du på NAV sine nettsider.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV lokalt, eller ta direkte kontakt med Vekst Ålesund for omvisning og informasjon.  Vi kan selvfølgelig hjelpe deg med skriftlig søknad og kontakt videre mot NAV.

Samarbeid med videregående skole

Vekst Ålesund samarbeider med videregående skoler i Ålesund om praksisplasser i skjermet virksomhet. Målet er å gi elever som kan være aktuelle søkere til VTA i Vekst Ålesund, eller tilsvarende bedrifter, arbeidspraksis og kompetanse som forbereder overgangen fra skole til arbeidsliv.

Vi kan også være behjelpelig med praksisplasser for ordinære elever i videregående skole.

Vi har ny adresse!

Vi har flyttet til Blindheim!

Jomarka 2, 6012 Ålesund.

Stengt for innlevering av privattøy til august 2022.

Kontakt oss på telefon 480 35 404