Under utvikling

Nettsidene til Vekst-Ålesund er under utvikling.

Ny hjemmeside vil stå klar i løpet av sommeren 2018.

I mellomtiden kan du besøke de gamle nettsidene på: